strona główna »» Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFII DZIECIĘCEJ

MAMO, TATO ZRÓB MI PORTRET”

32 EDYCJA

od 23.10.2021 do 30.04.2022

 1. W konkursie fotografii dziecięcej „Mamo Tato zrób mi portret” mogą brać udział wszystkie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 19 lat 11 miesięcy.

 2. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe:1 miesiąc – 6 lat, 7 lat – 19 lat.

 3. Dla wszystkich przedziałów wiekowych konkurs odbywa się w tym samym czasie tj. od 23.10. 2021 do 30.04.2022 - edycja 32

 4. Zwycięzcy konkursu wybierani będą oddzielnie w w/w kategoriach.

 5. Zdjęcia wykonywane są w Studiu Fotografii przy Al. Pokoju 78 w Krakowie.

 6. Organizatorem Konkursu jest „EXPERTS GROUP SP. Z O.O.", z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, NIP 675-17-19-344.

 7. W konkursie biorą udział tylko zdjęcia wykonane w Studiu Fotograficznym przy Al. Pokoju 78 w Krakowie lub w miejscu wskazanym przez Organizatora.

 8. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje 30 minutowa sesja fotograficzna.

 9. Każdemu uczestnikowi konkursu należy zarezerwować oddzielny termin sesji.

 10. Każdemu uczestnikowi wykonywane jest ok. 20 ujęć, spośród których organizator wybiera jedno ujęcie, które bierze udział w konkursie. Uczestnik konkursu otrzymuje je bezpłatnie w formie odbitki 15x21cm. Odbiór zdjęć konkursowych odbywa się na bieżąco zgodnie z terminem realizacji nałożonym przez fotografa.

 11. Nieodebrane zdjęcia konkursowe nie biorą udziału w konkursie.

 12. Pozostałe zdjęcia wykonane w czasie sesji można dodatkowo zamówić zgodnie z opłatą wg cennika Studia Fotografii „EXPERTS GROUP SP. Z O.O."

 13. Zdjęcia konkursowe należy odebrać obowiązkowo w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie przestają być darmowe i wydawane będą odpłatnie zgodnie z obowiązującym na dzień odbioru cennikiem Studia Fotografii.

 14. Dodatkowo złożone zamówienie należy odebrać obowiązkowo w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie przestają mieć promocyjne ceny i wydawane będą zgodnie z cennikiem Studia Fotografii lub zostaną wysłane zgodnie z oświadczeniem na koszt zamawiającego.

 15. W przypadku zamówienia dodatkowych zdjęć, ujęć itp. zdjęcie konkursowe wydawane będzie z chwilą zapłaty za dodatkowe zlecenie.

 16. Zwycięskie zdjęcia wybiera jury złożone z organizatora konkursu. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

 17. Adminstratorem danych uczestnika i jego opiekuna jest "EXPERTS GROUP SP. Z O.O."

 18. Prawa autorskie do zdjęć stanowią własność tylko i wyłącznie Studia Fotografii „EXPERTS GROUP SP. Z O.O.". z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, NIP 675-162-74-06. Studio Fotografii zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć (w tym również ich fragmentów) wykonywanych w ramach konkursu. W/w fotografie mogą być nieodpłatnie wykorzystane na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 19. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnich uczestników lub przez opiekunów prawnych uczestników na wykorzystanie zdjęć w sposób wyżej opisany. Opiekunowie prawni uczestników lub pełnoletni uczestnicy oświadczają, iż takie wykorzystanie nie naruszy dóbr osobistych uczestników.

 20. Opiekunowie prawni uczestników bądź pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych zawartych w kwestionariuszu uczestnika dla potrzeb Studia Fotografii „EXPERTS GROUP SP. Z O.O." oraz sponsorów konkursu, z którymi została zawarta stosowna umowa. Zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1197 o Ochronie Danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4-02-1994 tj, Dz. Ustaw 2006 nr 90 art. 50 oraz poz.631 z późniejszymi zmianami.

 21. Zdjęcia konkursowe umieszczone będą na stronie internetowej www.mamatataija.com.pl.

 22. Odbitki drukowane są w Laboratorium przy ul. Mogilskiej 11 w Krakowie

 23. Zdjęcia konkursowe wykonywane są przez fotografa Studia Fotografii „FEXPERTS GROUP SP. Z O.O." i wszelkie uwagi dotyczące ich wykonywania należy zgłaszać do fotografa lub Zarządu lub pełnomocnika firmy.

 24. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona. Termin zakończenia konkursu moze ulec przedłużeniu  w przypadku dużej liczby chętnych. O terminie przedłużenia poinformujemy na stronie i mail. 

 25. W każdej edycji konkursu można wziąć udział tylko jeden raz.

 26. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Konrad Szarek lub  Anna Szarek

 27. Prawo do wszelkich zmian w regulaminie konkursu posiada Studio Fotografii Experts Group So. z o. o.

 

 Galeria zdjęć


NawigacjaArchiwum
Patroni medialni

Nasze Miasto
Czas Dzieci