strona główna »» Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 


REGULAMIN AKCJI  FOTOGRAFII DZIECIĘCEJ

MAMO, TATO ZRÓB MI PORTRET”

33 EDYCJA

od 03-12-2022 do 30.04.2022

 1. W konkursie fotografii dziecięcej „Mamo Tato zrób mi portret” mogą brać udział wszystkie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 19 lat 11 miesięcy.

 2. Zdjęcia wykonywane są w Studiu Fotografii os.Szkolne 30 w Krakowie.

 3. Organizatorem Akcji jest „EXPERTS GROUP SP. Z O.O.", z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, NIP 675-17-19-344.

 4. W Akcji biorą udział tylko zdjęcia wykonane w Studiu Fotograficznym przy Al. Pokoju 78 w Krakowie lub w miejscu wskazanym przez Organizatora.

 5. Każdemu uczestnikowi  przysługuje 30 minutowa sesja fotograficzna.

 6. Każdemu uczestnikowi  należy zarezerwować oddzielny termin sesji.

 7. Każdemu uczestnikowi wykonywane jest ok. 20 ujęć, spośród których organizator wybiera jedno ujęcie, które uczestnik konkursu otrzymuje  bezpłatnie w formie odbitki 15x21cm. Odbiór zdjęć darmowych odbywa się na bieżąco zgodnie z terminem realizacji nałożonym przez fotografa.

 8. Pozostałe zdjęcia wykonane w czasie sesji można dodatkowo zamówić zgodnie z opłatą wg cennika Studia Fotografii „EXPERTS GROUP SP. Z O.O."

 9. Zdjęcia darmowe należy odebrać obowiązkowo w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie przestają być darmowe i wydawane będą odpłatnie zgodnie z obowiązującym na dzień odbioru cennikiem Studia Fotografii.

 10. Dodatkowo złożone zamówienie należy odebrać obowiązkowo w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie przestają mieć promocyjne ceny i wydawane będą zgodnie z cennikiem Studia Fotografii lub zostaną wysłane zgodnie z oświadczeniem na koszt zamawiającego.

 11. W przypadku zamówienia dodatkowych zdjęć, ujęć itp. zdjęcie konkursowe wydawane będzie z chwilą zapłaty za dodatkowe zlecenie.

 12. Adminstratorem danych uczestnika i jego opiekuna jest "EXPERTS GROUP SP. Z O.O."

 13. Prawa autorskie do zdjęć stanowią własność tylko i wyłącznie Studia Fotografii „EXPERTS GROUP SP. Z O.O.". z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, NIP 675-162-74-06. Studio Fotografii zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć (w tym również ich fragmentów) wykonywanych w ramach konkursu. W/w fotografie mogą być nieodpłatnie wykorzystane na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 14. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnich uczestników lub przez opiekunów prawnych uczestników na wykorzystanie zdjęć w sposób wyżej opisany. Opiekunowie prawni uczestników lub pełnoletni uczestnicy oświadczają, iż takie wykorzystanie nie naruszy dóbr osobistych uczestników.

 15. Opiekunowie prawni uczestników bądź pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych zawartych w kwestionariuszu uczestnika dla potrzeb Studia Fotografii „EXPERTS GROUP SP. Z O.O." oraz sponsorów konkursu, z którymi została zawarta stosowna umowa. Zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1197 o Ochronie Danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4-02-1994 tj, Dz. Ustaw 2006 nr 90 art. 50 oraz poz.631 z późniejszymi zmianami.

 16. Zdjęcia konkursowe umieszczone będą na stronie internetowej www.mamatataija.com.pl.

 17. Odbitki drukowane są w Laboratorium przy ul. Mogilskiej 11 w Krakowie

 18. Zdjęcia konkursowe wykonywane są przez fotografa Studia Fotografii „FEXPERTS GROUP SP. Z O.O." i wszelkie uwagi dotyczące ich wykonywania należy zgłaszać do fotografa lub Zarządu lub pełnomocnika firmy.

 19. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona. Termin zakończenia konkursu moze ulec przedłużeniu  w przypadku dużej liczby chętnych. O terminie przedłużenia poinformujemy na stronie i mail. 

 20. W każdej edycji konkursu można wziąć udział tylko jeden raz.

 21. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Konrad Szarek lub  Anna Szarek

 22. Prawo do wszelkich zmian w regulaminie konkursu posiada Studio Fotografii Experts Group So. z o. o.

 

 Galeria zdjęć


NawigacjaArchiwum
Patroni medialni

Nasze Miasto
Czas Dzieci