strona główna »» Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 


 

REGULAMIN AKCJI

ZRÓBMY SOBIE PORTRET”

 1. W akcji fotograficznej „Zróbmy sobie portret” mogą brać udział wszyscy niezależnie od wieku.

 2. Zdjęcia wykonywane są w Studiu Fotografii przy Al. Pokoju 78 w Krakowie.

 3. Organizatorem jest „Duet Expert” Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, NIP 675-145-96-76.

 4. Każdej uczestniczącej grupie przysługuje 45 minutowa sesja fotograficzna.

 5. Każda grupa do 6 osób rezeruje oddzielny termin. Większe grupy muszą rezerwować dwa terminy i oba opłacić.

 6. Duet w Duecie ma Taniej. W przypadku rezerwacji 2 terminów przez jedną grupą obowiązuje promocyjna cena na usługę.

 7. Uczestnicy otrzymują w ramach sesji 1 płytę DVD z 25 zdjęciami z sesji oraz każdy uczestnik po jednym zdjęciu w formie odbitki 15x21cm lub albumik z 3 zdjęciami w formie 15x21cm również z płytą DVD. Odbiór zdjęć odbywa się na bieżąco zgodnie z terminem realizacji nałożonym przez fotografa.

 8. W przypadku kiedy w sesji uczestniczą tylko dzieci cena usługi wynosi 150 zł . W tej cenie znajduje się płyta DVD z wybranymi 25 zdjęciami z sesji i zdjęcie dla każdego uczesnika lub album z 3 zdjęciami i płyta DVD. W przypadku większej ilości zdjęć obowiązuje cennik "Mamo, tato zrób mi portret".

 9. Pozostałe zdjęcia wykonane w czasie sesji można dodatkowo zamówić zgodnie z opłatą wg cennika Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o. o.

 10. Złożone zamówienie należy odebrać obowiązkowo w ciągu 2 miesięcy od daty sesji. Po tym czasie przestają mieć promocyjne ceny i wydawane będą zgodnie z cennikiem Studia Fotografii lub zostaną wysłane zgodnie z oświadczeniem na koszt zamawiającego.

 11. W przypadku zamówienia dodatkowych zdjęć, ujęć itp. zdjęcie darmowe wydawane będzie z chwilą zapłaty za dodatkowe zlecenie.

 12. Prawa autorskie do zdjęć stanowią własność tylko i wyłącznie Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, NIP 675-145-96-76. Studio Fotografii zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć (w tym również ich fragmentów) wykonywanych w ramach konkursu. W/w fotografie mogą być nieodpłatnie wykorzystane na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 13. Przystąpienie do sesji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnich uczestników lub przez opiekunów prawnych uczestników na wykorzystanie zdjęć w sposób wyżej opisany. Opiekunowie prawni uczestników lub pełnoletni uczestnicy oświadczają, iż takie wykorzystanie nie naruszy dóbr osobistych uczestników.

 14. Opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich bądź pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych zawartych w kwestionariuszu uczestnika dla potrzeb Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o.o. oraz sponsorów konkursu, z którymi została zawarta stosowna umowa. Zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1197 o Ochronie Danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4-02-1994 tj, Dz. Ustaw 2006 nr 90 art. 50 oraz poz.631 z późniejszymi zmianami.

 15. Zdjęcia wykonywane są przez fotografa Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o. o. i wszelkie uwagi dotyczące ich wykonywania należy zgłaszać do fotografa lub Zarządu Spółki.

 16. W sprawach nie ujętym w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje zarząd spółki lub prokurent.

 17. Prawo do wszelkich zmian w regulaminie konkursu posiada Studio Fotografii Duet Expert Sp. z o. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFII DZIECIĘCEJ

MAMO, TATO ZRÓB MI PORTRET”

XXVIII JESIENNA EDYCJA

1.10.2017-31.12.2017 

 1. W konkursie fotografii dziecięcej „Mamo Tato zrób mi portret” mogą brać udział wszystkie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 19 lat 11 miesięcy.

 2. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe:1 miesiąc – 6 lat, 7 lat – 19 lat.

 3. Dla wszystkich przedziałów wiekowych konkurs odbywa się w tym samym czasie tj. od 01.10.2017 do 31.12.2017 - edycja XXVIII (JESIENNA)

 4. Zwycięzcy konkursu wybierani będą oddzielnie w w/w kategoriach.

 5. Zdjęcia wykonywane są w Studiu Fotografii przy Al. Pokoju 78 w Krakowie.

 6. Organizatorem Konkursu jest „Duet Expert” Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, NIP 675-145-96-76.

 7. W konkursie biorą udział tylko zdjęcia wykonane w Studiu Fotograficznym przy Al. Pokoju 78 w Krakowie lub w miejscu wskazanym przez Organizatora.

 8. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje 30 minutowa sesja fotograficzna.

 9. Każdemu uczestnikowi konkursu należy zarezerwować oddzielny termin sesji.

 10. Każdemu uczestnikowi wykonywane jest ok. 25 ujęć, spośród których organizator wybiera jedno ujęcie, które bierze udział w konkursie. Uczestnik konkursu otrzymuje je bezpłatnie w formie odbitki 15x21cm. Odbiór zdjęć konkursowych odbywa się na bieżąco zgodnie z terminem realizacji nałożonym przez fotografa.

 11. Nieodebrane zdjęcia konkursowe nie biorą udziału w konkursie i nie mogą być umieszczone w galerii na stronie internetowej,

 12. Pozostałe zdjęcia wykonane w czasie sesji można dodatkowo zamówić zgodnie z opłatą wg cennika Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o. o.

 13. Zdjęcia konkursowe należy odebrać obowiązkowo w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie przestają być darmowe i wydawane będą odpłatnie zgodnie z cennikiem Studia Fotografii, ustalonym na potrzeby Konkursu.

 14. Dodatkowo złożone zamówienie należy odebrać obowiązkowo w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie przestają mieć promocyjne ceny i wydawane będą zgodnie z cennikiem Studia Fotografii lub zostaną wysłane zgodnie z oświadczeniem na koszt zamawiającego.

 15. W przypadku zamówienia dodatkowych zdjęć, ujęć itp. zdjęcie konkursowe wydawane będzie z chwilą zapłaty za dodatkowe zlecenie.

 16. Zwycięskie zdjęcia wybiera jury złożone z organizatora konkursu. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

 17. Prawa autorskie do zdjęć stanowią własność tylko i wyłącznie Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, NIP 675-145-96-76. Studio Fotografii zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć (w tym również ich fragmentów) wykonywanych w ramach konkursu. W/w fotografie mogą być nieodpłatnie wykorzystane na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 18. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnich uczestników lub przez opiekunów prawnych uczestników na wykorzystanie zdjęć w sposób wyżej opisany. Opiekunowie prawni uczestników lub pełnoletni uczestnicy oświadczają, iż takie wykorzystanie nie naruszy dóbr osobistych uczestników.

 19. Opiekunowie prawni uczestników bądź pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych zawartych w kwestionariuszu uczestnika dla potrzeb Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o.o. oraz sponsorów konkursu, z którymi została zawarta stosowna umowa. Zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1197 o Ochronie Danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4-02-1994 tj, Dz. Ustaw 2006 nr 90 art. 50 oraz poz.631 z późniejszymi zmianami.

 20. Zdjęcia konkursowe umieszczone będą na stronie internetowej www.mamatataija.com.pl.

 21. Zdjęcia konkursowe wykonywane są przez fotografa Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o. o. i wszelkie uwagi dotyczące ich wykonywania należy zgłaszać do fotografa lub Zarządu Spółki.

 22. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona. Termin zakończenia konkursu jest ostateczny.

 23. W każdej edycji konkursu można wziąć udział tylko jeden raz.

 24. W sprawach nie ujętym w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje zarząd spółki lub prokurent.

 25. Prawo do wszelkich zmian w regulaminie konkursu posiada Studio Fotografii Duet Expert Sp. z o. o.

 

 Galeria zdjęć


NawigacjaArchiwum
Patroni medialni

Nasze Miasto
Czas Dzieci