strona główna »» Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 


 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFII DZIECIĘCEJ

MAMO, TATO ZRÓB MI PORTRET”

EDYCJA XXVI 2016

EDYCJA XXVII 2017 

 1. W konkursie fotografii dziecięcej „Mamo Tato zrób mi portret” mogą brać udział wszystkie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 lat.

 2. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe:1 miesiąc – 6 lat, 7 lat – 18 lat.

 3. Dla wszystkich przedziałów wiekowych konkurs odbywa się w tym samym czasie tj. od 01.10.2016 do 31.12.2016 - edycja XXVI oraz od 01-01-2017 do 30-04-2016- edycja XXVII.

 4. Zwycięzcy konkursu wybierani będą oddzielnie w w/w kategoriach.

 5. Zdjęcia wykonywane są w Studiu Fotografii przy Al. Pokoju 78 w Krakowie.

 6. Organizatorem Konkursu jest „Duet Expert” Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, NIP 675-145-96-76.

 7. W konkursie biorą udział tylko zdjęcia wykonane w Studiu Fotograficznym przy Al. Pokoju 78 w Krakowie lub w miejscu wskazanym przez Organizatora.

 8. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje 30 minutowa sesja fotograficzna.

 9. Każdemu uczestnikowi konkursu należy zarezerwować oddzielny termin sesji.

 10. Wyboru terminu sesji fotograficznej dokonuje się usługą „Rezerwacji sesji” przez konkursową stronę internetową www.mamatataija.com.pl

 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zaniechania, według własnego uznania, oferowania Usługi Rezerwacji w związku ze zmianami w prawie, zmianami w praktyce organów regulacyjnych lub w orzecznictwie, (ii) zmianami praktyk rynkowych lub zmianami technologicznymi (iii) zmianami założeń biznesowych Usługi Rezerwacji, oraz (iv) innymi istotnymi i ważnymi powodami.

 12. Zamawiający rezerwuje jedną lub więcej sesji w ramach konkursu Mamo Tato zrób mi portret” na Stronie Internetowej Usługodawcy wyłącznie poprzez dokonanie płatności online odpowiadającej Opłacie za Usługę Rezerwacji z użyciem karty debetowej / kredytowej lub przelewu bankowego

 13. W zamian za Usługę Rezerwacji pobierana jest Opłata w wysokości 20zł za każdą rezerwację.

 14. Z chwilą otrzymania Opłaty za dokonaną rezerwacje wysyłane jest potwierdzenie rezerwacji sesji.

 15. Rezerwacja zostaje ukończona po wysłaniu Potwierdzenia Rezerwacji,

 16. Rezerwację można odwołać lub zrezygnować z niej do 2 dni po dokonaniu opłaty. Wtedy też przysługuje zwrot opłaty za rezerwacji po potrąceniu kosztów transakcji w wysokości 3,60 zł.

 17. W przypadku nie wykorzystania zarezerwowanego terminu sesji dokonana opłata za rezerwację nie jest zwracana.

 18. W przypadku nieodebrania zdjęcia konkursowego opłata za rezerwację nie jest zwracana.

 19. W przypadku złożenia dodatkowego zamówienia Opłata za dokonaną rezerwację zostanie zaliczona na poczet złożonego zamówienia.

 20. Każdemu uczestnikowi wykonywane jest nieodpłatnie ok. 25 ujęć, spośród których organizator wybiera jedno ujęcie, które bierze udział w konkursie. Uczestnik konkursu otrzymuje je bezpłatnie w formie odbitki 15x21cm. Odbiór zdjęć konkursowych odbywa się na bieżąco zgodnie z terminem realizacji nałożonym przez fotografa.

 21. Nieodebrane zdjęcia konkursowe nie biorą udziału w konkursie i nie mogą być umieszczone w galerii na stronie internetowej,

 22. Pozostałe zdjęcia wykonane w czasie sesji można dodatkowo zamówić zgodnie z opłatą wg cennika Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o.o.

 23. Zdjęcia konkursowe należy odebrać obowiązkowo w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie przestają być darmowe i wydawane będą odpłatnie zgodnie z cennikiem Studia Fotografii, ustalonym na potrzeby Konkursu.

 24. Dodatkowo złożone zamówienie należy odebrać obowiązkowo w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia konkursu. Po tym czasie przestają mieć promocyjne ceny i wydawane będą zgodnie z cennikiem Studia Fotografii lub zostaną wysłane zgodnie z oświadczeniem na koszt zamawiającego.

 25. W przypadku zamówienia dodatkowych zdjęć, ujęć itp. zdjęcie konkursowe wydawane będzie z chwilą zapłaty za dodatkowe zlecenie.

 26. Zakończenie konkursu dla XXVI i XXVII edycji organizowane jest dla wszystkich uczestników konkursu po jego zakończeniu w terminie podanym przez organizatora nie później niż 14 dni przed planowaną imprezą.

 27. Zwycięskie zdjęcia wybiera jury złożone z organizatora konkursu. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

 28. Prawa autorskie do zdjęć stanowią własność tylko i wyłącznie Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, NIP 675-145-96-76. Studio Fotografii zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć (w tym również ich fragmentów) wykonywanych w ramach konkursu. W/w fotografie mogą być nieodpłatnie wykorzystane na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 29. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych uczestników na wykorzystanie zdjęć w sposób wyżej opisany. Opiekunowie prawni oświadczają, iż takie wykorzystanie nie naruszy dóbr osobistych uczestników.

 30. Opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie wizerunku oraz danych osobowych zawartych w kwestionariuszu uczestnika dla potrzeb Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o.o. oraz sponsorów konkursu, z którymi została zawarta stosowna umowa. Zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1197 o Ochronie Danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4-02-1994 tj, Dz. Ustaw 2006 nr 90 art. 50 oraz poz.631 z późniejszymi zmianami.

 31. Zdjęcia konkursowe umieszczone będą na stronie internetowej www.mamatataija.com.pl.

 32. Zdjęcia konkursowe wykonywane są przez fotografa Studia Fotografii „Duet Expert” Sp. z o.o. i wszelkie uwagi dotyczące ich wykonywania należy zgłaszać do fotografa lub Zarządu Spółki.

 33. Ilość miejsc w konkursie jest ograniczona. Termin zakończenia konkursu jest ostateczny.

 34. W każdej edycji konkursu można wziąć udział tylko jeden raz.

 35. W sprawach nie ujętym w ninejszym regulaminie podejmuje zarząd spółki lub prokurent.

 36. Prawo do wszelkich zmian w regulaminie konkursu posiada Studio Fotografii Duet Expert Sp. z o. o.

 Galeria zdjęć


NawigacjaArchiwum
Patroni medialni

Nasze Miasto
Czas Dzieci