W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE,(dalej zwanym „RODO”),

 

Foto Expert Studio FOTO &VIDEO Konrad Szarek, uprzejmie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku stosuje zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ww. firmy.

            Administratorem Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest: Foto Expert Studio FOTO &VIDEO Konrad Szarek , z siedzibą w Krakowie 31-564, przy al. Pokoju 78, przedsiębiorca posiadający aktywny status w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP 675-162-74-06,

Adres mail: fotoexpert1990@gmail.con

Numer telefonu: 12 421-01-76

            Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres, rok urodzenia, numer telefonu i adres e-mail, podane w formularzu oraz utrwalone na fotografii uzyskane przez Foto Expert Konrad Szarek Nip:675-162-74-06 z siedzibą w Krakowie przetwarzane są w celu wykonania sesji zdjęciowej w tym Konkursu „Mamo Tato zrób mi portret” ; "Mamy Brzuszek" i innych organizowanych, obróbki fotografii zawierających wizerunek fotografowanych osób a także ich utrwalenia w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Ponadto dane osobowe będą wykorzystywane w celu e-mail marketingu (newsletter, w zakresie przesyłania informacji i zarządzania preferencjami), jak również informacji o działalności i ofercie Foto Expert Konrad Szarek.

W przypadku wyrażenia wskazanych powyżej zgód marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania którejkolwiek z nich. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. W przypadku innych celów niż ww. marketingowe, dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych ze świadczoną usługą lub przedawnieniem roszczeń publicznoprawnych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania usługi przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b rodo), a także rozliczeń podatkowych z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c rodo) o mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

            W każdej chwili macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby prawidłowo i sprawnie wykonać przedmiot umowy, dane osobowe będą przekazane serwisowi pośredniczącemu w wykonaniu usługi fotograficznej, a w szczególności w umożliwieniu wyboru i pośredniczącemu w zleceniu druku zdjęć, a także podmiotowi trzeciemu zajmującemu się drukiem zdjęć. Dane pozyskane w związku z wykonaniem sesji oraz odbitek zdjęć, będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Po ustaniu ich przydatności dane zostaną zniszczone.

Przysługuje Państwu  prawo:

a.      dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

b.      sprostowania danych oraz ich poprawiania,

c.       usunięcia danych,

d.      ograniczenia przetwarzania danych,

e.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f.        przenoszenia danych,

g.      wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

h.      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Celem wykonania praw skieruję żądanie pod adres email: fotoexpert1990@gmail.com albo wyślę żądanie pocztą na adres 31-564 Kraków Al. Pokoju 78.

            Podanie danych jest dobrowolne ale co bardzo istotne – niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i wykonania fotografii. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

            Dane nie będą nikomu udostępnianie, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom informatycznym, bieżącej obsługi księgowej. Dostęp do danych mogą mieć także pracownicy i współpracownicy Administratora działającego na jego polecenie

 

            We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją praw) możesz skontaktować się pod adresem: fotoexpert1990@gmail.com

 

Galeria zdjęć


NawigacjaArchiwum
Patroni medialni

Nasze Miasto
Czas Dzieci